Töölepingu seadus koosneb 190 paragrahvist, kus võetakse arvesse töötaja ja tööandja kohustusi-õigusi, riigi poolseid kohustusi nagu maksude tasumine ja kõike muud, mis vähegi saab tööga seotud olla. Bolti töötajad ei saa kahjuks sellele seadusele loota. Kuidas on see võimalik? Bolt rakenduses teenust pakkuvad inimesed- autojuhid ja kullerid, on täpselt samasugused töötajad kui taksojuhid, Tellitoit kullerid jne. Ometi kehtivad neile teistsugused tingimused. See on kaval ja täiesti legaalne maksupettuse skeem. Nimelt töötavad autojuhid ja kullerid töölepinguta. See tagab Boldile majandusliku kasu, sest madalate hindadega püsib tarbimine kõrgel. Ma ei hakka analüüsima, kuidas mõjutab maksude mitte maksmine ühiskonda laiemalt. Keskendun millelegi spetsiifilisele ja väga pakilisele.

Üks viis, kuidas Euroopat tihti Ameerika Ühendriikidest paremaks peetakse, on kõigile ligipääsetav meditsiinisüsteem ja ravikindlustus. Paraku oli paar aastat tagasi ravikindlustuseta inimesi Eestis umbes 27 000, pikaajalise -kindlustuseta ligikaudu 76 000. Püsivalt kindlustatud tööealisi inimesi (19-65 aastaseid) on umbes 475 000, kokku on tööealisi umbes 650 000, mis tähendab, et kindlustuseta inimesi on ümardatult 25%. Veerand Eesti tööliseas inimestest on ravikindlustuseta  (Praxis 2018; Statistikaamet 2021). On tõenäoline, et see arv kasvab veelgi, sest populaarsust koguvad start-up firmad pole sunnitud inimesi otseselt/seaduse järgi tööle võtma. Varasemalt on maksuamet teinud reklaame 

(Ümbrikupalk: Võid isegi ümbrikust ilma jääda), kuidas ümbrikupalgad on halvad ja ebaseaduslikud. Kuidas on võimalik, et ümbrikupalgad on saanud legaalseks ja kõrgelt hinnatud töövormiks?

Eesti panustab tohutult ettevõtlusesse. On loodud süsteem, mis muudab ettevõtte loomise võimalikult kergeks, makse hoitakse madalal, ettevõtemaks lausa puudub jne. Seda nähakse üldiselt efektiivsena, sest tänu sellele luuakse uusi töökohti, riiki tuleb välisinvesteeringuid ja majandus aina kasvab. Samas unustatakse ära, et majanduskasv ei ole ainus, mis tagab inimeste heaolu. Üks ettevõte, mille olemust lahkama hakkan, on Bolt. Boldis töötavad autojuhid ja kullerid ei ole seaduslikult töötajad, vaid eraisikud/-ettevõtted, kes kasutavad Bolt Äppi: “Juht tähendab isikut, kes on sõlminud Kokkuleppe Bolt Äpi kasutamiseks ja osutab Taksoveoteenuseid Bolt Äpi vahendusel,” (Bolt). Samas ei ole juht ka lihtsalt rakenduse kasutaja, ta peab oma sõidukit korras hoidma, tasuma kulud, nagu tollimaks ja kindlustus, ning esindab ettevõtet (Bolt). Kuigi Bolt loob tingimused, mida juht peab rangelt järgima, ei võta ettevõte mingit vastutust enda peale: “Bolt-i juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Juhile võib tekkida Bolt Äpi kasutamise tõttu” (vaata lisa: https://bolt.eu/et/legal/ee/terms-for-drivers/ ). 

Selle peale võib öelda: “Kui pakkumine ei sobi, ära asu tööle.” Probleem seisneb selles, et kuna Bolti hinnad on madalamad kui teiste taksoteenuste omad, on Bolt hakanud klassikalist taksot välja sööma. Juhtidel ei jää muud üle, kui kolida Bolt platvormile üle. Praegu on Bolt kahjumis, ettevõtte rahastus tuleb investoritelt. Tekib küsimus, miks peaks üks ettevõte pidevalt kahjumis olema ilma, et tõstaks teenuse hindu? Madalamad hinnad võimaldavad Boltil välja süüa teisi taksoteenuseid, mis on muutmas turgu monopoliks. Madalate hindade tõttu ei telli enam keegi konkureerivatelt firmadelt taksosõite. Kui teised firmad on pankrotistunud, saab Bolt hindu ise kontrollima hakata. Sellist tegevusstiili võis märgata näiteks paar aastat tagasi Apollo grupilt, kelle tegevuse tulemusena, sulgusid mitmed kinoketid. Lisaks muudele probleemidele ei kaota kõrgemad hinnad maksuprobleemi. Bolti juhid on jätkuvalt eraettevõtjad, kelle pensionifond ei kasva ja kellel puudub tervisekindlustus. Ainus, mis noori juhte aitab, on see, et paljud neist käivad veel gümnaasiumis või õpivad ülikoolis, mis tagab neile ka tervisekindlustuse. Paraku pole paljud juhid noored ning nende elukvaliteet ja tulevik on ikka ohus. Kas tervisekindlustuseta töötajad saavad normiks, et ettevõtted saaksid võimalikult suuri kasumeid teenida, või muudetakse seaduseid, et töötajaõigustest kõrvale põiklemine poleks enam nii lihtne? Probleemist saab kirjutada veelgi pikemalt, analüüsida erinevaid juhi kohtustusi ja kuidas need on selgelt tavalise lepingulise töötaja, omad. Lisaks saab kirjutada Boldist kui monopolist, rohepesu tegijast ja paljust muust. Selle artikli eesmärk oli pöörata tähelepanu ühe Eesti tuntuima ükssarviku edu tagamaadele ja panna inimesi rohkem enda ümber ebaõiglust märkama. 

Allikad

  1. Poliitikauuringute keskus (PRAXIS). 2018.  “Ravikindlustus valitutele või ravikaitse kõigile — kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses?”
  2. Statistikaamet. 2021. “Tööealiste hõiveseisund”  https://andmed.stat.ee/et/stat/sotsiaalelu__tervishoid__puudega-inimesed__puue-tooheive/THV601/table/tableViewLayout2 
  3. Bolt. 2022. “Juriidiline info” https://bolt.eu/et/legal/ee/terms-for-drivers/ 
Categories: Analüüs