Riigiteaduste Seltsis on neli toimkonda, millel on kindlad eesmärgid ja tegevusvaldkonnad. Toimkondades olemine on iga liikme jaoks vabatahtlik, kuid seal on just need tudengid, kes tahavad luua midagi uut ja arendavat neile turvalises keskkonnas. Üks liige saab olla ka kõikides toimkondades korraga. Lisaks on meile oluline luua toimkondade-üleseid projekte. 

KOMMUNIKATSIOONI TOIMKOND

Kommunikatsiooni toimkond haldab kõiki seltsi infokanaleid ja sotsiaalmeediat selleks, et info jõuaks seltsi liikmetele ning teistele Riigiteaduste Seltsi sõpradele. Toimkonna liikmed kajastavad Seltsi üritusi ning kõigi toimkondade tööd ja tegemisi.

ÜRITUSTE TOIMKOND

Ürituste toimkond ehk ÜTK hoolitseb selle eest, et seltislistelel toimuks igas kuus vähemalt kaks üritust: üks akadeemiline ja üks seltskondlik. Kui iga õppeaasta algab ühe mõnusa Kuldvillakuga, siis aasta jooksul korraldatakse näiteks temaatilist beerponge, rooside sõda ja suvepäevi. Akadeemilistel üritustel viime näiteks selitsilised õhtusöögile mõne professoriga või korraldame seminari kujul ettekandeid päevakajalistel teemadel. ÜTK-s saab iga liige katsetada kõikides valdkondades, mis on vajalikud ühe ürituse korraldamiseks. Toimkond on just selleks, et iga liige tunneks ennast kaasatuna ja saaks suhelda oma valdkonna inimestega.

Teeme ka koostööd sponsorite ja teiste organisatsioonidega, kes soovivad üheskoos ägedaid üritusi luua! Meie sponsoriteks on olnud Sõpruse Kino, Pühaste, Red Bull ja mitmed teised. 

VÄLISTOIMKOND

Välistoimkond tegeleb koolikülastustega, mille eesmärgiks on arendada noorte huvi riigiteaduste ja ühiskonnas toimuva vastu. Meie peamiseks sihtgrupiks on abituriendid, kuid hea meelega pakume ka loenguid gümnasistidele. 

Teemad, millest räägime, on ühiskonnas ja maailmas aktuaalsed ja toetavad nng laiendavad ühiskonnaõpetuse tunnis õpitut. Loenguteemad varieeruvad laiadest teemadest nagu “Maailma probleemidest’ kitsamateni nagu “Kas mul on õigus olla paremäärmuslane?”. Loengud pakuvad õpilastele head vaheldust tavalistest koolitunnist ning arendavad nende analüüsioskust ja mõtestamist Eestis ning maailmas toimuva suhtes.

Koolidega võtame ühendust ise, kuid ootame ka neilt omaalgatuslikke kutseid. Võime tulla enda teemaga või rääkida õpetaja poolt pakutud teemast. Toimkonna liikmetele pakume võimalust arendada oma avaliku esinemise oskust ning koosolekuid/koos olemist ja rääkida endale huvitavatest teemadest publikule, kes päriselt kuulab.

POLIITIKALABOR

Poliitikalabor, millest kasvas välja RIigiteaduste Selts, on riigiteadlaste hääl, mille kaudu saavad tudengid jagada oma mõtteid Eestis ja maailmas toimuvast. Avaldatakse nii koolitöid, intervjuusid, kalambuure, faktikontrollie, arvamuslugusid ja praktika- või välisõpingute kogemusi. Artikleid avaldatakse sõnavabadust viljelevatelt Poliitikalabori liikmetelt, Riigiteaduste Seltsi liikmetelt ja seltsi vilistlased.

Kõik riigiteaduste tudengid, vilistlased ning õppejõud on oodatud jagama töid, mõtteid, kogemusi ja saavutusi nii kaastudengite kui avalikkusega! Meie kirjutisi saab lugeda siit!