Riigiteaduste Selts on 2018. aastal asutatud riigiteaduste tudengeid ühendav organisatsioon. Selts tegutseb selle nimel, et iga riigiteaduste üliõpilane oleks osa ühtsest kogukonnast, võtaks selle tegevustest aktiivselt osa ja aitaks kaasa eriala kuvandi arendamisele. Seltsi liikmeks võib saada iga Tartu Ülikooli Johan Skytte instituudi pakutaval erialal (nii pea- kui ka kõrvalerialal, olenemata õppeastmest) õppiv üliõpilane.

Selleks on Seltsil kolm suurt eesmärki:

  • tuua kokku Tartu Ülikooli Skytte instituudi üliõpilased ja edendada omavahelist suhtlust
  • luua tingimused heaks õpikogemuseks
  • arendada eriala kuvandit

Oma eesmärkide täitmiseks Riigiteaduste Selts:

  • korraldab üritusi, mis on suunatud nii Seltsi liikmetele kui ka Tartu Ülikooli riigiteadlastele laiemalt.
  • kajastab riigiteadlaste mõtteid, tegevusi ja kogemusi oma häälekandja, Poliitikalabori kaudu.
  • lõimib riigiteadusi ühiskonnaga laiemalt, tutvustades seda koolides, luues sidemeid avaliku ja kolmanda sektoriga ning lähendades Eesti eri ülikoolide riigiteadlasi omavahel.
  • annab oma panuse riigiteaduste eriala ja õppekava arendamisse, tehes koostööd instituudi üliõpilasesindajatega.

Meie inimesed

Eneken Riin Salong

President

 salong.eneken.riin@gmail.com

Leen Selart

Asepresident

leenselart@gmail.com

Liisa Maria Matsar

Asepresident

liisa.matsar@gmail.com

Riin Selart

Poliitikalabori juht

riinselart@gmail.com

Diana Liiv

Välistoimkonna juht

diana.liiv@ut.ee

Robin Liiber

Ürituste toimkonna kaasjuht

robinliiber@gmail.com

Karolin Kasemaa

Ürituste toimkonna kaasjuht

karolin.kasemaa@gmail.com

Hakka meid Instagramis jälgima @rtselts!