Mida teha, kui mitte ükski erakond ei meeldi sulle? Kui su lemmikkandidaat ei kandideeri sinu ringkonnas? Kui sulle meelepärane erakond ilmselt ei ületa valimiskünnist?

Riigiteaduste Seltsi välistoimkonnaga koole külastades ja valimistest rääkides kuuleb tihti noortelt arvamust, et mitte ükski erakond ei klapi õpilase vaadetega. Selle põhjuseks võib vabalt olla pettumine ja nõutus Eesti poliitikamaastikus erakondade skandaalide, käitumise ja valitsuste kukkumiste tõttu. Vahest ei ole erakonda, kes lubaks seda, mida noor soovib, veel olemas. Vahest pole noor süüvinud piisavalt teemasse, et leida erakonda, mis sobiks talle. See kõik viib kõhklusteni ja vähendavad motivatsiooni valimistel hääletada. Tõsiasi on see, et valimisaktiivsus noorte seas on kahetsusväärselt väike.

Noorte vähene osalus valimistel ja erakondade suutmatus jõuda selle valijagrupini rääkides noori puudutavatel teemadel on omaette nõiaring. Kui noor ei käi valimas ja temani on keeruline jõuda, siis poliitikud keskenduvadki oma programmides pensionäridele ja keskealistele kodanikudele. Lisaks, kui pidada progressiivseid vaateid noorte üldvaadeteks, siis on poliitikul nelja aastaga ka keeruline läbimurret tekitada. Kliimamuutuse osas saab võtta vastu kliimaseaduse, investeerida roheenergiasse ja keskenduda loodushoiule, kuid see üksi ei lõpeta kliimasoojenemist globaalselt. Poliitik saab võtta vastu seaduse, mis kehtestaks abieluvõrdsust perekonnaseaduses, kuid ta ei saa panna vanaema sind vähem vihkama kui talle kapist välja tulla. Soolise võrdõiguslikkuse saavutamise ja rassismi lõpetamisega on sama lugu. Saab võtta vastu seadusaktid, kuid see ei takista Onu Heinot endiselt söögilauas kohatuid “nalju” tegemast. Kui kärsitu noor soovib riigikogu valimas käimisega saavutada sotsiaalse paradigma muutust järgmise neljaaastaga, siis see on võimatu. Niiviisi langeb noorte tahe valima minna ja poliitiku motivatsiooni võtta need teemad oma valimisprogrammi. 

Peale progressiivse noore, kelle olukord koos uue progressiivse erakonna Eesti 200 tulekuga vahest paranenud on, võib sama valimiskõhklusega tõtt vaadata ka pensionär, kes leiab, et tema eelnevalt valitud erakond pole enam see, mis varem, või konservatiivsete vaadetega noor, kellele ei meeldi ei EKRE ega Isamaa. Ka nende valimiskõhklust tekitavatele muredele on toodud allpool universaalsed lahendused.

Strateegilise hääletamisega tegeledes tuleb arvestada Eesti valimissüsteemi ja ringkondi. Peab arusaama sellest, kuidas jagunevad mandaadid ringkondade vahel ja mis on kompensatsioonimandaat, isikumandaat ja ringkonnamandaat. Samuti peab tark hääletaja teadma Eesti propotsionaalse valimissüsteemi eripärasid. Strateegiline hääletaja peab vaatama näiteks saidilt reitingud.ee, kes on tema ringkonnas populaarsemad erakonnad. Strateegiline hääletaja peab mõttes hoidma seda, et riigikokku saavad erakonnad, kelle saadud häälte arv ületab 5%-i. Strateegiline hääletaja peab mõtlema selle üle, kes moodustavad koalitsiooni ja tulevase valitsuse. 

Vastuhääletamine – päästa oma riik halvimast

Kui valjal pole erakonda või poliitikut (oma ringkonnas), kes talle meelejärgi oleks võib alati endalt küsida, kas on erakonda, kes seisab millegi eest, mis mulle üldse ei sobi – kes on mulle kõige eemaletõukavam? Ehk võtta halvim halvimate seast ja selle erakonna vastu hääletada. Kuidas vastu hääletada? Ühes ringkonnas läheb erakondade vahel jagamisele teatud hulk mandaate ehk Riigikogu kohti.

Hääleta nii, et sinu jaoks halvim erakond saaks võimalikult vähe hääli ja võimalikult vähe mandaate, ehk hääleta oma ringkonnas populaarsema erakonna poolt, kellel on hea võimalus mandaate saada ja kes ei teeks koalitsiooni erakonnaga, kes sulle ei meeldi.

Näiteks kui sulle ei meeldi EKRE, siis hääleta näiteks Sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna või Eesti 200 poolt, kes on lubanud, et nad ei tee EKRE-ga koalitsiooni. Sama reegel kehtib ka vastupidi. Keskerakond ja Isamaa on keerulisem, sest nad on nõus peaaegu iga ühega koalitsiooni tegema. Küll aga on väga tõenäoline (praeguste reitingute alusel), et saaks teoks koalitsioon Eesti 200, Sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna vahel või tuleks koalitsioon Reformierakonna ja Keskerakonna või Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 vahel.

Mida teha, kui sinu lemmik kandidaat kandideerib mõnes muus ringkonnas?

Kõige lihtsam võimalus: registreeri ennast mujale ringkonda elama. Sellega on küll praegusteks Riigikogu valimisteks hiljaks jäädud, kuid järgmine kord saab paremini planeerida.

Teine võimalus on hääletada lemmikkandidaadi erakonda kuuluvad valla- või linnavalitsuse tippametniku poolt, kes ei lahkuks oma kodu piirkonnast, kui ta osutuks valituks Riigikokku.

Niiviisi ei lähe sinu hääl isikumandaadi alla, vaid jagatakse erakonna ülejäänud kandidaatide vahel ära ehk sa annad oma hääle põhimõtteliselt erakonnale. Oletame, et Kaja Kallas on sinu lemmik kandidaat, kuid kuna elad Tartus, siis ei saa tema poolt hääletada. Sellisel juhul on parim valik hääletada Urmas Klaasi poolt, kes on Tartu linnapea ja väga suure tõenäosusega on seda ka pärast 2023. aasta Riigikogu valimisi. Klaasi hääled lähevad teistele erakonna liikmetele ja ka mõnes mõttes Kajale. Mõte seisneb selles, et kui sa ei soovi kandidaadile häält anda saab eelnevat silmas pidades anda hääle erakonnale laiemalt.

Mida teha, kui su kõhutunne ütleb “hääleta väikse või vähem populaarsema erakonna poolt”?

Kui sinu valimisringkonnas sulle meeldiv erakond on väike või vähem populaarne, kuid su kõhutunne käsib nende poolt hääletada, siis võid kõik eelneva unustada ja ikka anda oma hääl neilet. Paljud räägivad vähem populaarsete või väikeste erakondade poolt hääletamisest kui häälte raiskamistest, mis on teatud mõttes tõsi. Ent kui näidata erakonnale poolehoidu neid valides, siis see näitab ka teistele valijatele, et selle erakonna populaarsust ja elujõulisust. Võib-olla järgmistel valimistel julgetakse hääletada selle väiksema või ebapopulaarsema erakonna poolt ja neile antakse võimalus ennast kas omavalitsuses, Riigikogus või Euroopa Parlamendis näidata. Näiteks Eestimaa Rohelised tegutseb endiselt hoolimata sellest, et viimati said nad Riigikokku 2007. aasta valimistel. Peale 2007. aasta valimisi on nad jäänud valimiskünnise taha, aga neile poolehoiu näitamine julgestab ka teisi Eestimaa Roheliste poolt järgnevatel valimiste hääletama, lootuses et nad jõuavad tagasi Riigikokku. Samuti näitab poolehoiu näitamine, et valijatele läheb korda see, mille eest väiksema reitinguga erakonnad seisavad ning neid samu mõtteid kaasatakse suurema tõenäosusega võimuerakondade programmidesse ja kampaaniatesse. Niiviisi jõuavad sinu vaated ka teiste erakondadeni ja mõjutavad nende käitumist.

Hääleta kõhutunde järgi niiviisi jõuavad sinu vaated ka teiste erakondadeni ja mõjutavad nende käitumist

Samas vähem populaarsema ja väiksema erakonna poolt hääletades peab meeles pidama ka Eesti proportsionaalse valimissüsteemi eripärasid. Kui ringkonnas ei jaotata kõiki mandaate isikumandaadi saajate ja ringkonna mandaadi saajate vahel ära, siis tulevad mängu kompensiooni mandaadid. Kõik need hääled, mis läksid parteidele ja üksikkandidaatidele lähevad teiste kvoodi ületanud erakondade vahel jagamisele proportsionaalselt parteide populaarsusele. Kõige rohkem ümber jaotatud hääli läheb ringkonna populaarsemale erakonnale. Ehk kui sinu ringkonnas on populaarseim reitingute järgi erakond, kes sulle üldse ei sobi, siis hääl, mis läks vähem populaarsele erakonnale, kes jäi alla künnise, läheb lõppkokkuvõtes teisele erakonnale, mis sulle ei meeldi. Kui sul on selline mure, siis pigem hääleta erakonna või kandidaadi poolt, kes ületab künnise ja kelle tegevus ei ole sulle nii väga vastukarva. Seega kui sa elad valimisringkonnas number 11 (Võru-, Valga-, Põlvamaa) ja toetad Eestimaa Rohelisi ja ei salli EKRE-t, siis sul võib olla mõistlikum pikemas perspektiivis mõne teise keskkonna teemasid käsitleva erakonna poolt hääletada, sest Eestimaa Rohelised on viimaste reitingute kohaselt 0,9%-lise reitinguga ja EKRE teistest suurima 34,3%-lise reitinguga (Erakondade reitingud 2023), ehk Eestimaa Roheliste poolt hääletaja hääl läheb ümber jagamisele ja tõenäolisemalt EKRE-le. Mõistlikum oleks näiteks hääletada Sotsiaaldemokraatide poolt või Reformierakonna ja Keskerakonna poolt.

Strateegiliselt hääletades peaks valija meeles hoidma oma ringkonna erakondade reitinguid, Eesti proportsionaalse valimissüsteemi eripära, oma erakonna või kandidaadi populaarsust ja seda, kellega võiks sinu eelistatu koalitsiooni teha, ning oma kõhutunnet ehk seda, mis sulle õige tundub. Meeles võiks ka pidada seda, et nelja aastaga ei saa paradigmasi ja ühiskonda drastiliselt muuta, et mitte valitud erakonnas või kandidaadis pettuda. Ainult korduva hääle andmise ning sulle korda minevate teemade poolt hääletamisega saab luua suuremat arengut. Mine hääletama ja kindlasti hääleta ka järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimistel ning ülejärgmistel ja üle-ülejärgmistel valimistel, sest (nagu öeldakse Kuku raadios igal esmaspäeval) kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga!

Toimetanud Eneken Riin Salong

Kasutatud kirjandus:
Erakondade reitingud. (2023). Reitingud: 11 (Võru-, Valga-, Põlvamaa). Külastatud võrgulehel https://reitingud.ee/reitingud/ (12.02.2023).