Tõnn Viik “Lenin ja rahvaste enesemääramisõigus”

Putin ning Vene propagandamasin laiemalt on kasutanud korduvalt sõja õigustamiseks argumenti, et Ukraina oli vaid bolševike ning Lenini leiutis, mil polnud varasemat ajalugu iseseisvuse ning omariiklusega, mistõttu tuleks kommunistide viga võimalikult ruttu likvideerida. Sellist hädavale ei usu Euroopas enam tõenäoliselt keegi.  Samas vastab tõele, et Lenin võttis Ukraina osas tihti Read more…