Ines Edur “Sõja esimene aasta – Putin võib minna koju võitjana või jalad ees”

Putini kunagiste sõprade sõnul meeldis Volodjale vanasti raha. Luurajana saadi välismaalt valuutat ja koju toodi koguni Volga. Tänaseks on armastus raha vastu asendunud sooviga kirjutada end inimeste mällu. Aga otsus teha ajalugu veriselt ja olla kirjutatava loo bad guy on tõenäoliselt ratsionaalne. Inimene võib olla kui tubli tahes, aga varem Read more…

Riin Selart “Narratiiv korrumpeerunud Vene gaasi transiitriigist”

Ukraina on pikalt olnud nii Euroopa kui ka Venemaa jaoks üks olulisemaid maagaasi transiitriike, transportides näiteks 2008. aastal 80% Euroopas tarbitavast Venemaa päritolu gaasist, mis omakorda moodustas 20% Euroopa gaasivajadusest (Chow & Elkind 2009, 78). Aastal 2021 importis Ukraina 24% Euroopa Liidu gaasivajadusest (Peterson 2022) ehk Ukraina tähtsus on suurenenud Read more…

Tõnn Viik “Lenin ja rahvaste enesemääramisõigus”

Putin ning Vene propagandamasin laiemalt on kasutanud korduvalt sõja õigustamiseks argumenti, et Ukraina oli vaid bolševike ning Lenini leiutis, mil polnud varasemat ajalugu iseseisvuse ning omariiklusega, mistõttu tuleks kommunistide viga võimalikult ruttu likvideerida. Sellist hädavale ei usu Euroopas enam tõenäoliselt keegi.  Samas vastab tõele, et Lenin võttis Ukraina osas tihti Read more…