Iga aasta lõpetab ülikooli korralik lend täis teravaid pliiatseid. Kohalike õpingute ja ehk ka välisvahetuste keskel on kohati keeruline hoomata, mis võimalused sarvist haaramist ootavad. Paar aastat tagasi Skytte bakalaureuse lõpetanuna olen mahti saanud ringi vaadata ja nentida, et õpingute ajal ma mõnest võimalusest ei kuulnudki. Laiemat üldist teadmatust võimalustest näitab eelmise aasta kevade statistika, kus Euroopa Komisjoni Blue Book praktika programmi kandideeris 9 eestlast samal ajal kui Itaaliast kandideeris 2010 inimest. See statistika ei korrelleeru meie rahvaarvu erinevustega. Euroopa institutsioonid soovivad võrdsemat esindatust oma liikmesriikide vahel. Riigiti võrreldes programmidesse vastuvõtmise määrasid, on üldised numbrid Eesti noorte poolt. Muidugi mõista ei pisenda see kõikvõimalikke teisi põhjuseid, mis võivad kandideerimisel teadmatuse kõrval veel takistuseks saada. 

Kust leida omale sobivaid võimalusi, kus Euroopa institutsioonide kohta kohapeal juurde õppida ja ka kogemusi hankida

Kõikide praktikaprogrammide eelduseks on see, et puudub varasem kogemus töö ja praktika alal EL-i institutsioonides. Kuigi kandideerida saab mitmele korraga, siis jadamisi neid ette võtta ei saa. Tasub ka ära mainida, et ametlikud tõendid keelte oskuste kohta (sh. inglise keele sertifikaat) on vajalikud. Kõigis programmides on sarnane töötsükkel, ent erinevad on kandideerimise kuupäevad ning loogika. Järgnevalt aga väike ülevaade, et mis-mida-kus-millal:

Schuman praktikaprogramm 

Antud praktikaprogramm hõlmab enda all tööd Euroopa Parlamendi eri all-institutsioonides, seda nii Brüsselis, Luksemburgis, Strasbourgis ja riiklikes büroodes üle EL-i. Schumani praktikat võib läbi viia väga erinevates valdkondades, nagu ELi sise- ja välispoliitika, rahandus, õigus, mitmekeelsus, haldus, infrastruktuur ja logistika või IT. Kindlasti leidub ka võimalusi kommunikatsiooni, graafilise disaini või keele- ja ka tõlketausta ja -huvidega noortele. Antud praktikaprogrammi eelduseks on ülikoolidiplom ja kandideerija vanus, mis on 18+. Seda võimalust saab kenasti kasutada tulevikusuuna testimiseks laias maailmas peale bakalaureuseõpinguid, sest programmis eelistatakse nooremaid osalejaid. Praktikaperiood on tasustatud ja kestab märtsist juuli lõpuni ja oktoobrist veebruari lõpuni.

  • Lisalugemist leiad siit.

Blue book praktikaprogramm 

Euroopa Komisjoni viie-kuuline praktikaprogramm, kus, võrreldes eelnevalt mainituga, nõuab kandideerimine veidi varasemat reageerimist – märtsikuus algavale praktikasessioonile peab kandideerima augustikuu jooksul ja oktoobris algavale sessioonile juba jaanuaris. Erinevalt Schumani programmist, kus kandideeritakse kindlatele ametikohtadele valdkonna siseselt, kandideeritakse üldiselt praktikasüsteemi. Edukalt esimese vooru läbimisel saab inimene seejärel kandideerida Komisjoni allinstitutsioonide pakutud positsioonidele. Kandidaadid võivad esimeses faasis kandideerida kuni kolmele ametikohale. Praktika toimub kas Belgias või Luksemburgis ja on eri üksuste, komiteede administratsiooni või tõlke valdkonnas. Tegemist on kõige populaarsema EL-i institutsiooni praktikaprogrammiga ja keskmine osalejate vanus on üle 25 aasta. Igasse lendu võetakse vastu circa 900 inimest.

Euroopa Liidu Nõukogu praktikaprogramm

EL-i institustioonide praktikaprogrammidest väiksema skaalaline on praktikaprogramm EL-i Nõukogus, mis on sarnaselt viiekuuline ja tasustatud. Ligi 100 praktikanti ohta igal semestril sisuliselt töötavad EL-i Nõukogu administratsioonis. Siinkohal on oluline vähemalt bakalaureusekraadi omamine.Valimisprotsessis arvestavad nad võrdsete kandidaatide vahel otsustades “geograafilist (st võimalikult palju rahvusi esindatud) ja soolist tasakaalu”. Lisaks on oluline teada, et tegevusprogrammis on veel terve ports praktikakohtasid eraldatud puuetega inimestele.

  • Lisainfot leiad siit.

EEAS, ACER, EIOPA, ELA, EU_LISA, ETC. – pilt läheb veel kirjumaks

Reaalsuses on peamiste institutsioonide kõrval ka arvukalt spetsiifilisi allorganisatsioone alustades Euroopa Tööjõuametist (ELA) Bratislavas lõpetades Euroopa Kutseõppekeskusega (CEDEFOP) Thessalonikis. See on hea valik kui spetsiifiline huvi on kinnistunud ja on soov näha mõne valdkonna laiapõhjalisemat tööd rahvusvahelisemas perspektiivis. Siin ja teistel praktikatel ei pea tingimata olema poliitikateaduste tudeng, ka organisatsioonid on väljendanud soovi näha mitmekesise taustaga praktikante. Nii mõnelgi neist on eelduseks enrollment (erialal õppimine) ja eelistatakse, et praktika on osa õppekavast, samal ajal on aga osa neist fikseerimata alguse ja lõpuga ning on paindlikud. Huvitavaid praktikakoht on üle Euroopa. Kuigi mõne organisatsiooni all ei ole lisainfot ja/või see paistab aegunud, siis annab tihe nimekiri vihje, kuhu edasi suunduda.

Järgneval lingil suuremat sorti ülevaade võimalikest organisatsioonidest ja võimalustest: 

Kui aga poliitilised vaated on selgemad ning on soov olla poliitika elluviimise juures, siis võib ka läheneda institutsioonidele poliitiliste parteide alt. Enamustel neist on praktikavõimalused korrelleeruvalt sügis- ja kevadsemestril – nende kohta leiab lisainfot eraldi poliitiliste fraktsioonide kodulehtedelt. 

Millal on valimised ja miks need on olulised

Järgmised Europarlamendi valimised toimuvad  6.-9. juunil aastal 2024. Valimisõigusega inimesi liidu lõikes on üle 400 miljoni ja see on seega üks suurimaid riikidevahelisi valimisi. Mandaate on tulevastel valimistel 705. rahvasaadikule (kuigi just praegu toimuvad läbirääkimised mandaatide arvu muutmise üle) ja Eesti esindajatel on pärast Brexitit seitse mandaati. Kandideerida saavad üle 21-aastased EL-i kodanikud. Valimised on kaudne viis rääkida kaasa oma väärtuste põhiselt edasistel arengutel EL-i poliitika kujundamisel ning seista oma põlvkonna huvide eest. Euroopa Liit on aastakümnete jooksul korduvalt muutnud oma vormi ja laiendanud oma funktsioone. Reformid ja tulevased kursimuutused ei jää ka tulemata, seega ei tohi lasta mugavusest ja hetkeseisu hinnates teistel enda eest otsustada. Peale valimisi saab proovida ka omal käel neid väärtuseid esindada ja seda saab just praktikal EL-i institutsioonides. Kogemus annab ka ülevaate, kuidas toimub seadusandlus ja poliitika kujundamine EL-i tasandil, millised on trendid ja teemad, mida vajab Euroopa, et seeläbi teha ka teadlikumaid otsuseid.

Tekst on kirjutatud projekti “EU 2 YOUTH” No. 2022-1-LT02-KA152-YOU-000071574 järeltegevusena.

Toimetaja Riin Selart


0 Comments

Lisa kommentaar

Avatar placeholder

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga