Sinu telefon helisteb. Helistatakse tundmatult numbrilt ning sa mõtled, kas ikka võtta kõne vastu. Julgust kokku võttes tõstad telefoni kõrva äärde ning ütled ,,Tere”. Inimene toru teises otsas tutvustab entusastlikult ennast sinu kunagise tuttavana mainides ära pool sinu tutvusringkonnast, kes kuidagi viisi temaga seotud on. Samal ajal annab helistaja Sulle märku, et Sinu näol on tegemist kõige andekama, toredama ja hakkajama noore inimesega. Pärast mõnusa jutu puhumist kutsutakse sind Southwestern Advantage programmi raamatuid müüma.

Kuigi Southwestern Advantage (edaspidi SW) nimi suurele osale inimestest palju ei ütle, siis väärib nende tegevus siiski kõlapinda. Nimelt pea 20 aastat on SWA saatnud tudengeid USA-sse raamatuid müüma nii Eestist kui mujalt Euroopast. Noorele kõlab see väga ahvatleva pakkumisena, arvestades, et organisatsioon on lubanud lisaks enesearengule ka head teenistust, viisat ja tööluba Ameerika Ühendriikides. Kuid nagu elus paljude asjadega, on mõni asi lihtsalt liiga hea, et tõsi olla.

Turundus

Southwestern Advantage’i peamine turundusviis on telefoni teel kõnede tegemine, et värvata potentsiaalseid müügiesindajaid. Meile on laekunud infot mitmelt inimeselt, kellega ühendust on võetud. Jääb mulje, et valdavalt võetakse ühendust inimestega, kes on üliõpilased. Telefonikõnedes alustatakse end tutvustades ja uuritakse, millega igapäevaselt inimene tegeleb, et teda veidi paremini tundma õppida ning samal ajal loetakse ette kõik informatsioon inimese kohta, mis helistajal juba olemas on. Enamasti jääb tunne, et helistaja teab inimese kohta rohkem, kui inimene ise. Helistaja pitch (inglise keelest esitlus) on üldjoontes peaaegu alati samasugune: räägitakse võimalusest tegeleda müügitööga Ameerika Ühendriikides kolm kuud ja, kui inimene näitab, et ta ei ole huvitatud, hakatakse küsima teiste inimeste kontakte, et saada juurde inimesi, kellele edasi helistada. Tegu on traditsioonilise telefonimüügiga, kus juhul, kui inimene erilist huvi ja entusiasmi ei näita, üritatakse agressiivsemaid võtteid kasutades inimest veenda. Minnesota Ülikool võttis vastu otsuse keelata Southwestern Advantage-il turundamine nende territooriumil, viidates agressiivsetele värbamisvõtetele ja ebapiisava informatsiooni andmisele. Samuti olid nad valetanud selle kohta, et neil on leping ülikooli karjääriosakonnaga, mis aitab üliõpilastel töökohti leida. Tegelikkuses puudus neil selline leping (Kennedy 2019).

Kust tuleb SW lubatud tulu raamatumüüjale?

2019. aasta suvel osales programmis kokku 374 eestlast, kes müüsid kokku $10,611,239.52 väärtuses raamatuid ja teenisid üheskoos enam kui 4,2 miljonit dollarit (Võti Tuleviku veebisait). Meie allikate järgi 40% raamatute müügitulust saab müügiesindaja ja 60% saab Southwestern Advantage ja kirjastus ise. Kui raamatuid müües veedetakse USA-s 61+ päeva, siis keskmine sissetulek on osalejatel 8767.61$. Meie allikate kohaselt lubab SW osalejatele, et nad saavad suve kolme kuu jooksul 8000 dollari ringis tulu. Kui arvestada sellega, et osalejaid innustatakse töötama 12h päevas, 6 päeva nädalas, siis keskmine tunnipalk on noortel umbes 12 dollarit. USA föderaalne miinimumpalk on 7.25 dollarit (Zipperer 2023). Alampalk sõltub osariigist, paljudes osariikides kehtib föderaalne miinimum, kuid teistes on osariigi enda kehtestatud miinimum, mis tavaliselt jääb 10-15 dollari vahemikku (U.S. Department of Labor 2023). Millega võrreldes on tõesti noortele pakutav palk suurem ja parem, eriti võrreldes Eesti miinimumpalgaga, mis on 4,30€ (u 4,60 dollarit) (Sotsiaalministeerium 2022). Sellegi poolest pole tegu tunnipalka vaadates nii üüratu kasumi või tuluga, millena seda reklaamitakse. Kui lisada sinna see, et osaleja peab ise kinni maksma oma viisa, elamispinna, söögi ja joogi, lennupiletid edasi-tagasi, siis reaalsuses on kasum veelgi väiksem. Selle kohta, kui suured on programmis osalemise kulud, oleme kuulnud vastakat infot, kuid see peaks jääma 1000-4000 dollari vahele. 

Kõik oleneb sellest, kui paljudest mugavustest on osaleja nõus loobuma ja kui odava elamispinna ning lennupaketi osaleja leiab. Õnneks aitab elamispinda leida ka tiimijuht ehk mentor, kes annab osalejatele kohalike kontaktid, kes on varem SW osalejaid majutanud. Siiski on juhtumeid, kus noorel pole kohale jõudes endiselt majutust ning ta peab hotellis ööbima, mille kulusid aitab SW katta. Samas kuna osalemiseks vajaminev ressurss on suur, on täiesti võimalik lahkuda USA-st kahjumiga, eriti kui kohapeal viibitakse vähem kui 61 päeva.

Kasumi suurus oleneb samuti sellest, kuhu piirkonda raamatuid müüma satutakse. Allikate järgi toimub SW raamatute müümine igas suuremas USA linnas ning kõik piirkonnad on hoolikalt müügitiimide vahel jaotatud. Seega võidakse juhtuda raamatuid müüma nii vaesematesse kui ka rikkamatesse piirkondadesse. Sellegi poolest on kuulujuttude kohaselt sihikule võetud keskklassi rajoonid, kus kohalikel on ressurssi osta raamatuid ja hariduslikke pakette. Samas hoidutakse väga rikastest rajoonidest, sest seal on juba eraõpetajad. Sobivad piirkonnad valitakse vastavalt piirkonna kinnisvarahindadele.

Isikuandmed

Ennist sai natuke räägitud isiklikest andmetest. Kuna SW küsib programmis mitte osaleda soovivatelt inimestelt nende tuttavate nimesid ja kontakte, et pärast nendele inimestele programmi pakkuda, siis tegeletakse isikuandmete töötlemisega. Mis tingimustel ja kuidas neid andmeid säilitatakse, me kindlalt ei tea, kuid kui nad peaksid neid telefoninumbreid, nimesid ja suhtlusvõrgustikke talletama, siis on tegemist väga ulatusliku andmebaasiga. Eriti arvestades, et nende andmetel on paljalt programmis osalenud 8600+ tudengeid. Iseenesest sätestab Isikuandmete kaitse seaduse §14 lõik 6, et andmeid ei tohiks turvalisuse põhimõtet silmas pidades ilma loata töödelda (Isikuandmete kaitse seadus). Me loodame, et nad ei talleta inimeste kontakte, küll aga on meie kõrvu jõudnud juhtumeid, kus sobivaid kanditaate ja nende kontaktinformatsiooni otsiti Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpualbumist. Samuti on väidetavalt esitatud ühele programmis osalemise keeldujale pikk tabel telefoninumbrite ja nimedega ning palutud tal osutada inimestele, keda ta tunneb.

Kuna noored peavad ise panema oma müügitiimi kokku ning sinna sobivaid inimesi leidma, siis ilmselt pole värbamisprotsess nii hoolikalt kontrollitud kui võiks. Samas lubab SW juhtidele korralikku värbamiskoolitust.

MTÜ Aitan Eestit

2020. aastal, kui ei olnud võimalik Ameerika Ühendriikidesse reisida, otsustas Southwestern Advantage luua MTÜ Aitan Eestit, mille eesmärgiks on koguda raha üheksale erinevale heategevusorganisatsioonile. Hiljem said annetajad teada, et 20% nende annetatud rahast saab organisatsioon ise endale. Tegemist oli organisatsiooni telefonimüügi meeskonna veaga, kuna  ei teavitanud nad inimesi sellest asjaolust (ERR 2020).

SW-l on ka sihtasutus Southwestern Advantage, mille soov on saada kunagi suurimaks investeerimispõhimõtetel tegutsevaks heategevusfondiks Ida-Eurpoopa riikides. Tegutsetakse nii Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Slovakkias, kuid lõviosa annetusi tuleb Eestist. Fondi netovara ulatus 2023. aasta 1. kvartali lõpuks oli pea saja tuhande euroni. Nad annetavad raha ainult fondi passiivsest sissetulekust – annetused investeeritakse ning 50% tootlusest suunavad heategevusse ja ülejäänud 50% tagasi fondi. Eesmärgiks ongi fondi kestlikkus. Alates aastast 2017 on fondi passiivne tulu olnud 18 232€, millest on viie aasta jooksul ilmselt annetatud 9 116€ (Eilish 2022).

Ohutus

Kuna raamatumüük USA-s toimub ukselt-uksele käies, siis peavad noored igasuguste ohtudega rinda pistma. Meieni on jõudnud lugu sellest, kuidas ühte eestlast oleks peaaegu tuldud püssiga ähvardama, kuna ta koputas hilja õhtul ühe perekonna uksele. Samuti on teada juhtumeid, kus raamatuid müüvaid eestlasi peetakse inimkaubitsejateks, sest nad küsivad informatsiooni piirkonnas olevate laste, naabrite ja tuttavate kohta (Postimees 2018). Meie allikate andmetel on see tavaline, et raamatumüüjaid peetakse inimkaubitsejateks või kahtlasteks tegelasteks. Õnneks maksab SW osalejate tervisekindlustuse USA-s ise kinni. 

Kokkuvõte

Kui enamik osalejaid, keda meie intervjueerisime, jäid kogemusega rahule, on näha, et see ettevõtmine ei ole müügiesindaja jaoks kindlasti nii lihtne ja läbipaistev, kui seda reklaamitakse. Saadakse küll väärtuslike kogemusi ja elamusi, kuid samuti on inimesed sattunud ka erineval moel probleemide küüsi. Kuna suvi veedetakse väikse grupiga võõras riigis, siis on kiire tekkima ühtsustunne. Eriti kiirendab ühtsustunde tekkimist see, et osalejatel soovitatakse meie andmetel hoiduda sotsiaalmeediast ja kodustega suhtlemisest, et see ei viiks nende moraali alla. Sellist lähedast kogukonda on raske halvustada või kritiseerida isegi tagantjärgi, sest kunagi oli see tugev tugisüsteem, mille najale toetuti. 

Tegelikult ei saa SW-le midagi väga tõsist ette heita. Tegemist on noore jaoks riskantse ettevõtmisega, millega minnakse kaasa, sest mida suurem on risk, seda suurem on potentsiaalne tulu.  Osalemist kaaluv noor peab hoolikalt mõtlema, kas ta tahab luua Facebook-profiili, kus on tema kasutajanimeks Eesnimi – Book girl/boy – Perekonnanimi, pannes sellega ennast ultrakapitalistlikku keskkonda. Keskkonda, kus tema kasumlikkust võrreldakse pidevalt teistega ning, kus teda sunnitakse tegema tööd 12 tundi 6 päeva nädalas, mille eest ei saada tegelikkuses nii fantastilist summat. Pinget lisab ka see, et tiimijuht saab samuti tulu oma tiimi müügi pealt, ehk surve ülevaltpoolt võimalikult palju raamatuid müüa on ilmselt suur. Selline edukultuses elamine, pidev iseenda võrdlemine ja teiste poolne survestamine ei sobi kõigile ning tegemist on kahtlemata väga intrigeeriva organisatsiooniga.

Toimetanud Miia Maris Praks

Kasutatud allikad

Eilish, B. 2022. “2023. a 1. kvartali ülevaade,” 2 oktoober. https://swacharity.eu/et/2023-1kv/ (kasutatud 10 november, 2023).

ERR. 2020. “Heategevuseks raha koguv noorte MTÜ jätab viiendiku annetustest endale,” 15 juuni. https://www.err.ee/1102212/heategevuseks-raha-koguv-noorte-mtu-jatab-viiendiku-annetustest-endale (kasutatud 10 november, 2023).

Isikuandmete kaitse seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 (külastatud 10 november, 2023).

Kennedy, A.  2019. “Southwestern Advantage stirs controversy on campus,” 4 märts. https://mndaily.com/232841/news/ftmlmonline/ (külastatud 10 november, 2023).

U.S. Department of Labor. 2023. “State Minimum Wage Laws,” 30 september. https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state (külastatud 10 november, 2023).

Postimees. 2018. “Texase elanikud pidasid raamatuid müüvaid eestlasi inimkaubitsejateks,” 6 august.https://majandus.postimees.ee/6029515/texase-elanikud-pidasid-raamatuid-muuvaid-eestlasi-inimkaubitsejateks (külastatud 10 november, 2023).

Sotsiaalministeerium. 2022. “Töötasu alammäär tõuseb 2023. aastal 725 euroni,” 8 detsember. https://sm.ee/uudised/tootasu-alammaar-touseb-2023-aastal-725-euroni (külastatud 10 november, 2023).

Võti Tulevikku. “Southwestern Advantage Eesti • Muu”. https://www.vt.ee/southwestern-advantage-eesti/ (külastatud 10 november, 2023).

Zipperer, B. 2023. “The impact of the Raise the Wage Act of 2023,” 25 juuli. https://www.epi.org/publication/rtwa-2023-impact-fact-sheet/ (külastatud 10 november, 2023).


0 Comments

Lisa kommentaar

Avatar placeholder

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga