Riin Selart “Narratiiv korrumpeerunud Vene gaasi transiitriigist”

Ukraina on pikalt olnud nii Euroopa kui ka Venemaa jaoks üks olulisemaid maagaasi transiitriike, transportides näiteks 2008. aastal 80% Euroopas tarbitavast Venemaa päritolu gaasist, mis omakorda moodustas 20% Euroopa gaasivajadusest (Chow & Elkind 2009, 78). Aastal 2021 importis Ukraina 24% Euroopa Liidu gaasivajadusest (Peterson 2022) ehk Ukraina tähtsus on suurenenud Read more…

Tõnn Viik “Lenin ja rahvaste enesemääramisõigus”

Putin ning Vene propagandamasin laiemalt on kasutanud korduvalt sõja õigustamiseks argumenti, et Ukraina oli vaid bolševike ning Lenini leiutis, mil polnud varasemat ajalugu iseseisvuse ning omariiklusega, mistõttu tuleks kommunistide viga võimalikult ruttu likvideerida. Sellist hädavale ei usu Euroopas enam tõenäoliselt keegi.  Samas vastab tõele, et Lenin võttis Ukraina osas tihti Read more…

Riin Selart “Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani gaasileping haiseb”

Euroopa Liit on kahandanud oma Venemaa mõjuvõimu oma energiasektoris, vähendades Vene gaasi importi ning otsides alternatiivseid gaasitarnijaid. Euroopa Liidu vähenev Vene gaasi tarbimine on EL-i vastureakstioon Venemaa sissetungile Ukrainasse, eelkõige sellepärast, et maagaas on Venemaa jaoks oluline tuluallikas ja ressurss, mida kasutatakse EL-i mõjutamiseks. Samuti ei soovi Euroopa rahastada Venemaa Read more…

Riin Selart “2009. aasta Ukraina-Venemaa gaasikriis- odav Vene gaas julgeoleku hinnaga”

Vaadates praegust gaasi-situatsiooni Euroopa Liidus, tuleb 2009. aasta gaasikriis tuttav ette. 2009 aasta gaasikriis oli ja oleks võinud olla pöördeline hetk Euroopale, Ukrainale ja Venemaale. See gaasikriis oleks võinud olla hea õppetund ja võimalus Euroopa energiajulgeoleku poliitika arenguks. Paraku sai sellest aga üks Ukraina sõja ja Euroopa kehva energiajulgeoleku olukorra Read more…

Diana Stepanova “Hiina poliitika ei ole naiste jaoks”

Hiina Kommunistliku Partei (lühidalt HKP) 20. Rahvuslik Kongress on lõppenud ning tulemused on kõigile teada. Järgneval viiel aastal hakkab Hiina rahvast valitsema 25-liikmeline ainult meestest koosnev poliitbüroo, kus esimest korda 25 aasta jooksul pole ühtegi naist. Kuigi ajaloos on väga vähesed naised jõudnud poliitbüroo kõrgustesse, on nüüd pandud uks justkui Read more…

Ruth Sisask “Ümbrikupalkade legaliseerimine”

Töölepingu seadus koosneb 190 paragrahvist, kus võetakse arvesse töötaja ja tööandja kohustusi-õigusi, riigi poolseid kohustusi nagu maksude tasumine ja kõike muud, mis vähegi saab tööga seotud olla. Bolti töötajad ei saa kahjuks sellele seadusele loota. Kuidas on see võimalik? Bolt rakenduses teenust pakkuvad inimesed- autojuhid ja kullerid, on täpselt samasugused Read more…

Ruth Sisaski faktikontroll: Varjatud russofoobia? Vastus Andres Jaegeri arvamusloole

Andres Jaeger kirjutas Tartu Postimehele arvamusloo (link), kus kritiseeris ideed ühtsest eesti koolist: “”Ühtne” Eesti kool pole mitte üksi absurdne, vaid ka kahjulik”. Mitmed esitatud arvamused kõlasid faktiväidetena, kuid tõendused või põhjendused neile puudusid. Artiklis väljendub trend, kus taustinfot teadmata võtavad inimesed väga kallutatud arvamusi omaks. Selliste lugude tõttu lõime Read more…